Скарга на суддю до голови суду

Як правильно написати скаргу на суддю — ПРАВКОМ | Львівський правозахисний та антикорупційний портал

Скарга на суддю до голови суду
Деталі Створено: Неділя, 02 листопада 2014, 21:00 Категорія: Консультації

1. Як правильно вибрати спосіб оскарження?

2. Яка поведінка може бути підставою для відповідальності?

3. Як поскаржитися на неналежну поведінку судді?

4. Як оскаржити неналежну поведінку працівника суду?

5. Які вимоги до скарги (заяви) щодо поведінки судді або працівника суду?

1. Як правильно вибрати спосіб оскарження?

Якщо під час або за наслідками розгляду Вашої справи в суді, суд ухвалив рішення, а Ви з ним не погоджуєтеся, у Вас є право оскаржити це рішення спочатку в апеляційному, а потім, за потреби, у касаційному порядку до суду вищого рівня.

Але зазвичай таке право передбачено лише стосовно рішень, якими спір вирішується по суті або які перешкоджають подальшому розгляду справи. В окремих випадках, що передбачені процесуальним законом, можна оскаржити і проміжні ухвали суду.

Якщо за результатами перегляду суд вищої інстанції скасує або змінить оскаржуване Вами рішення, це не означатиме, що суддю, який його ухвалив, слід покарати. Адже судді також люди, й можуть давати таке тлумачення закону, з яким може не погодитися вища інстанція, допускати помилки. На випадок виникнення помилок й існує механізм перегляду судового рішення.

Запам‘ятайте, що інших способів добитися перегляду судових рішень, ніж ті, що встановлені процесуальним законом, немає. Якщо Вас не влаштовує судове рішення, немає сенсу писати в усі державні органи, Президенту, Верховній Раді, Кабінету Міністрів, бо ці органи не мають жодних повноважень щодо перегляду судових рішень.

Скасування або зміна судового рішення не є підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, якщо при цьому не було допущено навмисного порушення норм права чи неналежного ставлення до службових обов'язків.

Звернутися з метою притягнення судді чи працівника суду до дисциплінарної відповідальності можна у разі, якщо поведінка цих осіб є недобросовісною або недбалою, такою, що підриває довіру до суду і його авторитет. 

2. Яка поведінка може бути підставою для відповідальності?

Якщо під час візиту до суду Ви зіштовхнулися з неналежною поведінкою судді або працівника апарату суду, Ви можете оскаржити таку поведінку. Адже суддя та працівник суду мають відповідати не лише високим професійним, але й моральним якостям. 

За Законом України „Про судоустрій і статус суддів” дисциплінарна відповідальність до судді може застосовуватися у випадках встановлення факту:

 • істотних порушень норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов'язаних, зокрема, з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом, порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді, правил підсудності чи юрисдикції, необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову;
 • невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом;
 • порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу);
 • систематичного або грубого одноразового порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя;
 • розголошення таємниці, що охороняється законом, в тому числі таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;
 • неподання або несвоєчасного подання для оприлюднення декларації про майновий стан, відображення в ній завідомо неправдивих відомостей. 

Неналежна поведінка судді та працівника апарату суду, наприклад, може полягати у зневажливому ставленні до відвідувачів суду, перебуванні на робочому місці у стані сп’яніння, відсутності на робочому місці у призначений час засідання без поважних причин тощо.

Суддя також може нести відповідальність за умисне затягування строків розгляду справи понад терміни, встановлені законом.

Такі дії можуть бути розцінені як порушення присяги, що є підставою для звільнення судді з посади.

Однак це не стосується випадків, коли порушення строків розгляду справи зумовлено Вашою поведінкою чи поведінкою іншої сторони або великою завантаженістю судді, що сьогодні трапляється досить часто.

Є випадки притягнення суддів до відповідальності за втрату справи або окремих її матеріалів, ненадання доступу до матеріалів справи, постановлення ухвал про забезпечення позову без будь-яких доказів необхідності цього, нероз‘яснення процесуальних прав і обов’язків учасникам процесу, розгляд справи з грубим порушенням правил про юрисдикцію чи підсудність, допущення ганебної поведінки поза межами суду.

У разі серйозності таких порушень суддю, службовця апарату суду може бути навіть звільнено з посади.

Суддя несе кримінальну відповідальність за ухвалення завідомо неправосудного рішення, зловживання посадовим становищем, інші злочини. Суддю може бути притягнуто до адміністративної чи кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення.

Якщо Ви зіштовхнулися з подібними випадками, не зволікайте з поданням скарги чи заяви щодо таких дій. Цим Ви захистите не лише свої права, а й допоможете виявити недобросовісних суддів та службовців, які дискредитують судову владу. 

3. Як поскаржитися на неналежну поведінку судді?

Якщо зіштовхнулися з недобросовісною поведінкою судді, що порушує вимоги щодо його статусу, посадових обов'язків чи присяги судді, Ви можетезвернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України зі скаргою (заявою).

Зразок заяви щодо неправомірної по віденки судді,  затверджений Вищою кваліфікаційною комісією суддів, можна знайти на її  офіційному сайті . Якщо йдеться про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду України, то це питання може поставити перед Вищою радою юстиції лише її член.

Тому відповідну скаргу можна направити до Вищої ради юстиції або до конкретного її члена. Зі складом Вищої ради юстиції можна ознайомитися тут .  

Скаргу (заяву) слід викласти у письмовій формі, вона має бути чіткою та обґрунтованою і містити лише правдиві відомості, а не певні здогадки чи припущення.

Зловживання правом звернення до органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження, зокрема, використовуючи його як засіб тиску на суддю у зв’язку зі здійсненням ним правосуддя не допускається.

Слід також мати на увазі, що дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за анонімною заявою чи повідомленням.

За результатами розгляду Вашої скарги (заяви) та перевірки наведеної у ній інформації відповідний суб’єкт, до якого Ви звернулися, вирішує питання про ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність судді або може відмовитись це зробити, якщо відомості не підтвердяться, або якщо повідомлені Вами факти не можуть бути підставою для дисциплінарного провадження чи звільнення судді з посади.

Якщо Вам відомо про вчинення суддею злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, з відповідним повідомленням або заявою про злочин потрібно звертатися в прокуратуру. Про результати розгляду та перевірки повідомлення або заяви Вам повинні повідомити письмово.

4. Як оскаржити неналежну поведінку працівника суду?

Зі скаргою (заявою) щодо неналежної поведінки працівника апарату суду Ви можете звернутися до керівника апарату, а якщо таким працівником є сам керівник апарату чи його заступник, – то до голови суду.

Таку скаргу (заяву) слід викласти у письмовій формі та надіслати на адресу суду поштою, або передати її працівнику апарату суду, відповідальному за приймання судових справ і кореспонденції (копію скарги зі штампом суду та реєстраційним номером бажано залишити у себе).

Після реєстрації скарги (заяви) її передадуть керівнику апарату суду або голові суду, який зобов’язаний розглянути скаргу (заяву) і письмово повідомити Вас про результати перевірки і суть прийнятого рішення.

Скаргу (заяву) також можна заявити усно під час особистого прийому головою суду чи його заступником згідно з графіком приймання, який існує у кожному суді і міститься на дошці оголошень суду. Зверніть увагу, що найчастіше для того, щоб потрапити на приймання, потрібно заздалегідь записатися, повідомивши суть питання, яке Ви плануєте обговорити.

Скаргу (заяву) щодо неналежної поведінки керівника апарату місцевого суду чи його заступника також можна подати до територіального управлінняДержавної судової адміністрації України, а щодо керівника апарату апеляційного або вищого суду чи його заступника – Голові Державної судової адміністрації України.

Якщо Вам відомо про вчинення працівником апарату злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, наприклад, вимагання хабара, зверніться звідповідним повідомленням або заявою про злочин до органів внутрішніх справ (міліції) або в прокуратуру. Про результати розгляду та перевірки Вашої заяви Вам мають повідомити письмово.

5. Які вимоги до скарги (заяви) щодо поведінки судді або працівника суду?

Особа, яка потерпіла від протиправної поведінки судді чи працівника апарату суду, подає скаргу, а особа, якій відомо про таку поведінку, подає заяву.

Незалежно від того, кому адресується скарга (заява) щодо поведінки судді чи працівника суду, вона має містити такі реквізити:

1) найменування органу чи посадової особи, якому (якій) адресується скарга;

2) прізвище, ім'я, по-батькові скаржника, адреса місця проживання, номер телефону, адреса електронної пошти (якщо є);

3) назва документа (скарга на поведінку судді / працівника апарату суду або заява про це);

4) інформація про те, у чому саме полягають неналежні дії судді або працівника суду з посиланням на докази, на підтвердження викладених обставин;

5) вимоги, які висуваються у зв’язку з неналежною поведінкою судді або працівника суду;

6) перелік доданих матеріалів;

7) підпис скаржника (заявника) із зазначенням дати.

Якщо скаргу (заяву) подає від імені особи її представник, то повноваження представника мають бути підтверджені відповідним документом, зокрема довіреністю (потрібно додати до скарги чи заяви). Також до скарги (заяви) потрібно додати докази, якими Ви обґрунтовуєте свої твердження, якщо вони у Вас є.

Скаргу (заяву) слід надіслати поштою на адресу органу, якому вона подається, або особисто передати до відповідного органу.

Пам’ятайте, що не можна скаржитися на суддю, лише якщо Ви просто не згідні з рішенням, ухваленим цим суддею у Вашій справі. Якщо Ви не погоджуєтеся з рішенням суду і вважаєте несправедливим, Ви можете оскаржити його в апеляційному або у касаційному порядку до суду вищого рівня відповідно до процесуального закону. 

шаблоны joomla недвижимость

Источник: http://pravcom.info/konsultatsiji/880-%D1%8F%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8E

Скарга на суддю | ЕКСУ — Електронна книга скарг України

Скарга на суддю до голови суду

Сайт знаходиться на тестуванні. Можлива некоретна робота. Приносмио вибачення за незручності. 

Скарга на суддю – як її писати, зразок скарги на суддю – тут.Скарга на суддю регламентується на законодавчому рівні. В Україні є стаття 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», що ж повинен зробити суддя, щоб можна було на нього подати скаргу:

 •   відмова у досупі особи до правосуддя з підстав, які не передбачені законом.
 •    порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді;
 •    правил підсудності чи підвідомчості;
 •    необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову;

Скарга на суддю також може бути подана, якщо, наприклад, слуга Феміди невживає заходів щодо розгляду Вашої заяви, у встановлені терміни, які за законом повинні дотримуватися.Якщо Ви сумніваєтеся у тому, що суддя приймає вірне рішення. Закрадається, наприклад, сумнів щодо його неупередженості у справі, яку він розглядає.Судді мають свою етику – якщо її порушує чи підриває авторитет правосуддя – теж можна писати скаргу на суддю.Якщо суддя розголошує таємниці, що охороняються законом. Чи таємниці нарад, які проводилися під час розгляду справи у закритому судовому засіданні.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Який матиме вигляд кухня майбутнього від ІКЕА”Скарга на суддю пишеться, якщо він несвоєчасно подав для оприлюднення декларації про майновий стан, або в ній є факти, що підлягають сумніву.Скарга на суддю також може бути складена, якщо він порушив присягу, яку дають судді.  Вона теж регламентується законом України № 32 «Про Вищу раду юстиції».Скарги надсилаються до Вищої ради юстиції. Звернення , які до них надходять мають відповідати Закону України «Про звернення громадян», а також, містити такі дані:ПІБ, заявника, місце проживання чи перебування (для фіз.осіб), статус заявника у справі: наприклад, свідок, підсудний, адвокат.Скарга на суддю повинна бути підписана заявником/ками і має бути вказана дата.Якщо Ви скаржитеся на суддю – то Ви повинні вказати усі дані на кого адресована скарга. Інформацію про служителя Феміди (ПІБ), назва суду, номер справи, дата її розгляду  чи внесення рішення в справу, яке Вас обурило і наштовхнуло на скаргу.У такій скарзі повинні бути чітко описані факти порушень суддею присяги  та докази, що можуть підтвердити Вашу інформацію.До звернення додаються обов’язково копії судових рішень.1.     Збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою завдання шкоди авторитету суддів чи впливу на безсторонність суду забороняється і тягне за собою відповідальність, установлену законом (стаття 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).2.     Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія суддів не вправі надавати правову оцінку законності судових рішень, оскільки згідно з частиною першою статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

ЗРАЗОК
Вища кваліфікаційна комісія суддів України01032, вул. Жилянська, 120 А,  м.Київ
___________________________________________________________(Прізвище, ім’я, по батькові заявника або назва (найменування) юридичної особи)______________________________________________________________________________________(індекс, вулиця, номер будинку ,квартири, село, місто,  область) _______________________________________________

     Адреса фактичного проживанняабо місцезнаходження: Адреса реєстрації:  Контактний номер  телефону:

Скарга /заява/ щодо неправомірної поведінки судді
1. Інформація про суддю (прізвище, ім’я, по батькові) _________________________________________________________________________,(назва місцевого чиапеляційного суду, в якому працює суддя)_____________________________________________________(номер  судової справи, дата постановлення у ній рішення, якщо у Вашій скарзівказується, що дисциплінарний проступок вчинено суддеюпід час розгляду судової справи.______________________________________________________ ______________________________________________________,(статус заявника у цій справі: сторона, засуджений, потерпілий, свідок, адвокат, інше)____________________________________________________________________________________________________
2. Зазначити, відповідно до статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,підстави притягненнясудді до дисциплінарної відповідальності:¨істотні порушення норм процесуального права при здійсненніправосуддя, пов'язані зокрема:¨- з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав,не передбачених законом;¨    – порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді;¨    – правил підсудності чи підвідомчості;¨    – необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову;¨    невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленогозаконом;¨    порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушенняправил щодо відводу (самовідводу); систематичне або грубе одноразове порушенняправил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя;розголошення таємниці, що охороняється законом, в тому числі таємниці нарадчоїкімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час розгляду справи у закритомусудовому засіданні;¨    неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації промайновий стан, відображення в ній завідомо неправдивих відомостей.Обґрунтувати в чому саме, на Вашу думку, полягає вищезазначена підстава:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Викласти факти та обставини про порушення суддею:¨    вимог щодо його статусу;¨посадових обов‘язків;присяги.Вказати дані на підтвердження такої інформації, дату вчинення суддею  неправомірних дій___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Висловити прохання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України пропритягнення судді(П.І.Б., назва суду) до дисциплінарної відповідальності.___________________________________________
5. Засвідчити особистим підписом обізнаність заявника щодо правових наслідків за  подання недостовірнихвідомостей стосовно судді.___________________________________________________________Всі відомості,подані у цій заяві є правдивими, і я обізнаний з тим, що у випадку поширеннямною неправдивої інформаціїя можу бути притягнутим до встановленої законом відповідальності.

Підпис.   ДАТА1. Прізвище, ім’я, по батькові заявника і судді потрібно зазначати в називному відмінку, друкованими літерами. Інші відомості викладати чітким, розбірливим почерком.2. Скарга (заява) про скасування чи зміну судового рішення подається в порядку, встановленому процесуальним законодавством, і Вищою кваліфікаційною комісією суддів України не розглядається.3.  Скарга (заява) може бути подана до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України лише на поведінку судді місцевого чи апеляційного суду.4. Якщо у Вас є відомості/докази про будь-який злочин, скоєний суддею, будь-ласка повідомте про це правоохоронні органи. Така інформація не є предметом розгляду у дисциплінарному процесі.5.  Без підпису заявника та адреси проживання (реєстрації чи місцезнаходження)  скарга (заява) не розглядається.6. Прохання не повідомляти про факти неправомірної поведінки судді, які вже були об'єктом перевірки і за які суддя вже притягався до дисциплінарної відповідальності або за результатом розгляду яких дисциплінарне провадження, за Вашою скаргою (заявою), Вищою кваліфікаційною комісією суддів України було закрито.

Останні скарги

На що скаржаться українці і яке найкриміногенніше місто? Звіт нашого порталу

Аферистка-роботодавець купається в чужих грошах: відправляє українців до Німеччини та кидає

Лісничі вбили рідкісну тварину, а їх начальника Зеленський визнав “Заслуженим лісником України”

Роботодавець-шахрай обдурює українців у Берліні: гроші взагалі не віддає, а робочі голодують

Власниця агенства з працевлаштування відправляє українців не на роботу, а в рабство

“Обігнали Трампа”: зарплати українських чиновників перевищили доходи президента США

Трудове рабство: українці працювали на заводі в Чехії безкоштовно. Грошей так і не дочекались

Міністерство освіти хоче ввести дистанційне навчання на постійну основу. Батьки шоковані

“Зупиніть свавілля поліції!”: українці скаржаться на протиправні дії правоохоронців

“За 3 місяці “ЗЕленої осені” загинуло більше українських бійців, ніж за весь 2018 рік”

Источник: https://www.reaction.org.ua/complaints/skarga-na-suddyu

Жалоба на судью председателю, в квалификационную коллегию и правоохранительные органы. Образец обращения и срок рассмотрения

Скарга на суддю до голови суду

Если у одной из сторон процесса возникают сомнения в объективности судьи, или же судья начинает вести себя неподобающим образом, то в законодательстве предусмотрен процесс подачи жалобы.

В зависимости от статуса судьи и характера нарушения действовать необходимо по-разному.

Основания для подачи жалобы на судью

В соответствии с Конституцией РФ суд обязан быть беспристрастным, независимым и объективным.

Основным законом страны подразумевается и независимость судебной ветви власти от остальных – исполнительной и законодательной.

Предполагается, что при вынесении своих решений судья руководствуется действующими законами и нормативным актами, правилами социальной справедливости, а также учитывает сложившуюся практику.

Правомерность действий судьи регулируется Гражданским кодексом РФ. В частности, в статье 16 указаны обстоятельства, при которых любой участник процесса может поменять судью, если усматривает в его действия признаки предвзятости и необъективности. В этом случае судье будет назначен отвод, а делом будет заниматься другой работник.

Причинами для отвода могут также являться:

 • превышение двухмесячного периода рассмотрения дела в случае его намеренного затягивания;
 • игнорирование судьей очевидных фактов и свидетельских показаний или же их искаженная трактовка;
 • консультирование сотрудниками суда одной из сторон прямо в ходе процесса;
 • ситуация, при которой одной из сторон не дают высказываться;
 • несоответствие протокола заседания реальной ситуации (какие-то высказывания игнорируются или искажаются).

Словом, любые действия судьи, как мирового, так и арбитражного, противоречащие принципам законности и справедливости, могут послужить поводом для обращения в квалификационную комиссию.

Чтобы меры были предприняты, мало просто оформить жалобу. Необходимо подкрепить ее доказательной базой. Судья является независимым, поэтому никто не может просто «сместить» его или как-то повлиять на исход дела.

Если выяснится, что жалоба имеет под собой основания, то поведение судьи будет рассмотрено на заседании квалификационной комиссии. В случае подтверждения неправомерного поведения по отношении к судье будут применены меры дисциплинарного взыскания – вплоть до отвода. Но, как правило, это происходит менее чем в 30% от общего числа поданных жалоб.

Что рекомендуется предпринимать участнику процесса:

 • записывать ход заседания на диктофон или (с разрешения судебных работников) на видеокамеру;
 • приглашать друзей и знакомых, чтобы они присутствовали при заседании;
 • знакомиться с материалами дела и протоколами заседания и незамедлительно подавать замечания в случае искажения истины;
 • вовремя подавать заявления и ходатайства.

Наличие большого количества фактических доказательств пристрастия судьи способны качнуть чашу весов в вашу пользу.

Куда обращаться с жалобой

Судьи являются независимыми, поэтому обращаться с жалобой на их неправомерные действия в полицию или прокуратуру бесполезно – там просто не примут ваше заявление. Бесполезно также пытаться воздействовать на судей через СМИ – в лучшем случае публикации будут проигнорированы, в худшем – расценены как давление на суд с последующими санкциями.

Жалобу на судью необходимо подавать в специально созданные для этого инстанции. Куда именно – зависит от сути претензии и статуса судьи.

В судейскую комиссию следует подавать жалобу до начала процесса, когда судья спрашивает, согласны ли стороны решать свой конфликт под его юрисдикцией. Если нет, то заявителю надо обосновать свое решение. Например, это могут быть родственные связи судьи или его пристрастность по похожим делам.

В случае наличия жалобы члены коллегии удалятся на совещание, а затем огласят свое решение. Оно будет окончательным.

Если процесс уже идет, но судья ведет себя неподобающе, то пожаловаться на него можно:

 1. Председателю судебной инстанции. Узнать, кто именно из судей занимает этот пост, можно на стенде с информацией или официальном сайте. Чаще всего председатель рассматривает жалобы на нарушение судебной процедуры. Например, если судья затягивает процесс или игнорирует участника разбирательства.
 2. Сотрудникам правоохранительным органов. Это возможно, если ответчик находится под арестом и просто физически не может попасть на прием к председателю. В таком случае приставы или полицейские передадут ходатайство или жалобу председателю суда либо коллегии.
 3. В судейскую комиссию. Если отвод заявляется председателю суда, или он пока недоступен, то жалобу заявителя рассматривает коллегия. Они назначат расследование и рассмотрят все аспекты конкретного судопроизводства. Жаловаться можно на оскорбления, неподобающее поведение, пристрастное отношение.
 4. В квалификационную коллегию. Это нечто вроде СРО, но только среди судей. От них зависит, будет ли конкретный человек дальше занимать должность вершителя правосудия. Обращаться можно по любому поводу.

Пожаловаться в режиме онлайн можно только на арбитражных судей. В случае подачи жалобы на мирового или районного судью через интернет необходимо продублировать документ в письменном виде, переслав его по почте или нарочным.

Подавать жалобы может как ответчик, так и истец, в том числе через своего адвоката. Гражданство и социальный статус заявителя не имеют значения.

Нужно отметить, что в реальности отвод судьи на основании жалоб производится крайне редко. Однако подать жалобу стоит. Как правило, после этого судья становится более ответственным, чтобы избежать подобных неприятностей в будущем.

Как составить жалобу

Единой формы жалобы на судью не существует. Однако имеется Постановление Президиума Совета судей №354 от 30 июня 2013 года, в котором указано, что соответствующий документ должен содержать в себе следующие сведения:

 • адресат обращения – коллегия или председатель суда;
 • наименование места подачи обращения;
 • полные данные заявителя, в том числе фамилия, адрес, телефон и паспортные данные;
 • суть жалобы (опишите всё как можно подробнее);
 • дата и подпись.

Если подается жалоба в адрес районного судьи или судьи более высокого ранга, то экземпляров нужно три. Один отправится на рассмотрение в квалификационную комиссию, второй останется у заявителя, а третий будет предоставлен самому судье.

Рекомендуется приложить к жалобе имеющиеся доказательства: расшифровку аудиозаписи, непосредственно аудио- или видеозапись, копии протоколов, свидетельские показания в письменном виде и т. д.

Куда подать заявление и как долго его будут рассматривать

Жалоба на необъективного работника суда подается не во время разбирательства, а после заседания. Передать ее следует в канцелярию с указанием адресата – председатель суда или коллегия. Есть вариант подачи заявления онлайн через сайт суда, но только в отношении судей-арбитражников.

В соответствии с законодательством заявление будет рассматриваться не дольше 30 дней. Если жалоба не требует от квалификационной коллегии основательного анализа ситуации, то ответ будет дан в течение 15 дней. Определенные типы жалоб рассматриваются незамедлительно, например, об отводе судьи в самом начале процесса.

Если документ потребует дополнительной проверки, то вас известят о продлении сроков рассмотрения вашей жалобы.

По окончании будет принято одно из решений:

 • жалобу отклонят;
 • в адрес судьи будет вынесено предупреждение;
 • судью заменят на другого;
 • последует отстранение судьи на определенный срок от осуществления обязанностей;
 • судья будет уволен.

В любом случае наличие жалобы покажет, что вы намерены серьезно подойти к отстаиванию своих интересов. Даже если реакции со стороны контролирующих органов не последует, то сам судья начнет вести себя корректней и будет вынужден более ответственно подойти к своей работе.

Не нашли ответа на свой вопрос? Звоните на телефон горячей линии 8 (800) 350-34-85. Это бесплатно.

Источник: https://zakonguru.com/zpp/sud/zhaloba-na-sudyu.html

Скарга на суддю – зразок

Скарга на суддю до голови суду

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Вищої ради юстиції

14 листопада 2016 року № 3029/0/15-16

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ

вул. Студентська, 12-а, м. Київ, 04050

Завантажити у форматі WORD

 1. Інформація про скаржника:

1.1. Скаржник*______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, для адвоката – зазначити № та дату видачі  свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката)

1.2. Адреса місця проживання (перебування) фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи*: ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)

1.3. Номери засобів зв’язку*:  __________________________________________________________

(домашній, робочий або мобільний номер телефону, електронна адреса)

1.4. Статус скаржника: _______________________________________________________________

(сторона, третя особа, представник сторони (адвокат), інші учасники судового процесу тощо)

Дисциплінарна відповідальність суддів згідно Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд”

 1. Інформація про суддю (суддів)*: _________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові та посада судді (суддів),

___________________________________________________________________________________________________________________

щодо якого (яких) подається  скарга)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

 1. Інформація у судовій справі: __________________________________________________________________

(якщо неналежна поведінка судді (суддів) мала місце під час розгляду справи, за наявності

_____________________________________________________________________________________________________

Інформації  зазначити номер справи, сторони у справі, предмет судового розгляду; за наявності судового рішення – його  дату та номер)

 1. У чому полягає неналежна поведінка судді (суддів)? Зазначте одну або декілька підстав дисциплінарної відповідальності судді (суддів) відповідно до частини першої статті 106 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон України № 1402-VIII)*:

         умисне або внаслідок недбалості:

         незаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому числі незаконна відмова в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило учасниками судового процесу реалізацію наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків або призвело до порушення правил щодо юрисдикції або складу суду;

         незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін щодо суті спору;

         порушення засад гласності і відкритості судового процесу;

         порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

         незабезпечення обвинуваченому права на захист, перешкоджання реалізації прав інших учасників судового процесу;

         порушення правил щодо відводу (самовідводу);

         безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень;

         допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу;

         умисне або у зв’язку з очевидною недбалістю допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод;

         розголошення суддею таємниці, що охороняється законом, у тому числі таємниці нарадчої кімнати, або інформації, що стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;

         неповідомлення суддею Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора про випадок втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, у тому числі про звернення до нього учасників судового процесу чи інших осіб, включаючи осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з приводу конкретних справ, що перебувають у провадженні судді, якщо таке звернення відбулося в інший, ніж передбачено процесуальним законодавством, спосіб упродовж п’яти днів після того, як йому стало відомо про такий випадок;

         неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Ради суддів України про реальний чи потенційний конфлікт інтересів судді (крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законом);

         втручання у процес здійснення правосуддя іншими суддями;

         неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання корупції;

         зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, визначених законодавством;

         використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди, якщо таке правопорушення не містить складу злочину або кримінального проступку;

         допущення суддею недоброчесної поведінки, у тому числі здійснення суддею або членами його сім’ї витрат, що перевищують доходи такого судді та доходи членів його сім’ї; встановлення невідповідності рівня життя судді задекларованим доходам; непідтвердження суддею законності джерела походження майна;

         ненадання інформації або надання завідомо недостовірної інформації на законну вимогу члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та/або члена Вищої ради правосуддя;

         непроходження курсу підвищення кваліфікації в Національній школі суддів України відповідно до направлення, визначеного органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, або непроходження подальшого кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді, або непідтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за результатами цього кваліфікаційного оцінювання;

         визнання судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, у випадках, установлених законом;

         неподання або несвоєчасне подання декларації родинних зв’язків суддею в порядку, визначеному Законом;

         подання у декларації родинних зв’язків судді завідомо недостовірних (у тому числі неповних) відомостей;

         неподання або несвоєчасне подання декларації доброчесності суддею в порядку, визначеному  Законом;

         декларування завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності судді.

 1. Конкретні відомості про наявність у поведінці судді (суддів) ознак дисциплінарного проступку, який може бути підставою дисциплінарної відповідальності судді (суддів)*:

_________________________________________________________________________________________________

(день, місяць, рік або період часу, коли суддею (суддями) допущено неналежну поведінку,

_____________________________________________________________________________________________________

зазначте факти з цього приводу)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що підтверджують викладені у дисциплінарній скарзі відомості*:

____________________________________________________________________________________________________________________________

(зокрема, судові рішення судів вищої інстанції, які свідчать про порушення норм права суддею нижчої інстанції, інші документи, що підтверджують викладені у дисциплінарній скарзі факти)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

З огляду на викладене прошу притягти суддю (суддів) *

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали та посада судді (суддів))

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

до дисциплінарної відповідальності.

До скарги додаю:

1._______________________________________________________________________________

(документи, які посвідчують повноваження адвоката, копії судових рішень та інших документів (за їх наявності), що підтверджують зазначені  відомості)

2._______________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________

4._______________________________________________________________________________

Усі зазначені мною відомості та подані матеріали є правдивими. Я обізнаний із тим, що у разі поширення неправдивої інформації мене може бути притягнуто до встановленої законом відповідальності.

“___” ____________ 20___ року*                                                      ____________

(підпис скаржника

або його представника)*

* обов’язково для заповнення

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.